Ken Satos Comments

 

Swedish:

  MITT I LIDINGÖ, Abstrakta meditativa bilder i sand, 2010-02-15

 Alm, Martin: Sandmålare använder naturens färger, Lidingö Tidning, 2010-02-05

  Johansson, Stig: Konstnärliga uttryck i sanden, Svenska Dagbladet, 2008-09-27
  Sato, Ken: Japansk konstnär i Sverige och svensk konstnär i Japan, Stockholm, 2008-02
  Norman, Filip: Flyktig konst på Sjöhästen - Lidingö Tidning, 2007-01- 26
  Ahlin, Jenni: Kalligrafi av sand på Imma - Mariestad Tidning, 2006-11-24 
  
Perers Karin: Avesta Art 2006 - Rymd. Rytm. Rum. – utställningskatalog, maj-2006
  Masuda, Yusaku: Press release: Galerie MMG, Tokyo, april-2004
  Brodow, Anna: Motvalls eller medströms: om konstkritik och integritet -
  Föredrag ”Nyfiken på …”, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2003-09-03

  Ahlberg-Hyse, Birgit: Sato gör konst av sanden - Vestmanlands Läns Tidning, 2003-07-04
  Svedlund, Ida: Ken jobbar med världens sand och trä från Eljansbo - Sala Allehanda, 2003-  07-  04
  Masuda, Yusaku: Återkomst till Öst - Press release, Tokyo, 1999-10-15
  Blomdahl, Anders: Penseldans på papper - Kristianstadsbladet, 1999-09-09
  Dahlström, Robert: Koncentration och lätthet - Ystads Allehanda, 1999-08-20
  Blomkvist, Håkan: Sandmålningar och kalligrafier - JHB förlag och galleri, aug-1999
  Wessel, Viveca: Ken Sato, utställningskatalog på Aguélimuséet, Sala, mars-1998
  Bergold, Kersti: Mästare på skönskrift - Vestmanlands Läns Tidning, 1998-03-21
  Norberg, Ingalill Forss: Med livet i varje linje - Sala Allehanda, 1998-03-20
  Hessler, Tita: Att våga vara passiv - Eskilstuna Kuriren, 1996-01-17
  Johansson, Stig: Fantasifulla infall och sval poesi - Svenska Dagbladet, 1995-09-23
  På stan: Mjuka danser i svensk sand - Dagens Nyheter, 1995-09-15
  Engblom, Sören: Opak lätthet och genomskinlig tyngd – I samband med utställningar i
  Japan, 1993

  Carlsson, Lars-Olof: Befriande tuschdans - Helsingborg Dagbladet, 1992-01-25
  Gedda, A M: Dynamiskt temperament i tusch - Södermanlands Nyheter, 1991-09-14
  Lindström, Bertil: Möte med en målare och spännande japan - Borås Tidning, 1991-02-25
  Orstadius, Brita: Med Snabb penselföring - Borås Tidning, 1991-02-17
  Karlstam, Cristina: Den sköna skriften - Uppsala Nya Tidning, 1989-10-21
  Åklund, Magnus: Tveklöshetens tuschdanser i kalligrafisk koncentration - Tika Infomation, nr 2/1989
  Sato, Ken: Japonisme?, Sala 1988-07
  Jansson, Rune: Ken Sato, utställningskatalog, nov-1987
  Engblom, Sören: Sträck på kropp och tanke, i tomrum - Expressen, 1987-08-01
  Duke, Christer: Penseln fångar naturens rytmer - Länstidningen, 1987-01-29
  Sydhoff, Beate: Ken Sato, utställningskatalog, jan-1987
  Falkman, Kaj: Ken Sato, Mötet i tecknet, utställningskatalog, jan-1987
  Eriksson, Leif: Ken Sato, utställningskatalog, jan-1987

  Japanese:

  Norman, Filip: Filip: Flyktig konst på Sjöhästen - Lidingö Tidning, 2007-01- 26
  Ahlin, Jenni: Mariestad Tidning, 2006-11-24
  Press release: Galerie MMG, Tokyo, april-2004
  Press release: Galerie MMG, Tokyo, juni-2000
  Masuda, Yusaku: A letter to Mr. Ken Sato, Tokyo, 1999-10-15
  Press release: Galerie MMG, Tokyo, july-1996
  Engblom, Sören: For exhibitions in Japan, 1993

  English:

  Perers, Karin: Ken Sato – exhibition-catalogue Avesta Art, Verket, Avesta, Sweden, may-  2006
  Wessel, Viveca: Ken Sato – exhibition-catalogue Aguéli Museum, Sala, Sweden, march-  1998
  Jansson, Rune: Ken Sato – exhibition-catalogue Japanska Galleriet, Stockholm, nov-1987