Ken jobbar med världens sand och trä från Eljansbo

Sala Allehanda, 2003-07-04

/…/.

Ken Sato skapar ständigt.
   - Det är en process. Om jag inte får ägna mig åt konsten på ett par
dagar blir jag frastrerad, säger han.
   Det började med kalligrafi i Japan. Det har sedan satt sina spår och
blivit till ett kännetecken i hans konst.
   Det abstrakta, och kontrasten mellan ljust och mörkt, skapar en
laddning i Ken Satos verk. Och placeringen är viktig.
   - Det gäller att hitta den rätta spänningen mellan verken. Då uppstår
nya dimentioner.

På tavlan Happy walk som han gjorde 2001 är sandsorterna en
blandning från hela världen.
   - Den vita sanden är från Maldiverna, den gula från Australien,
Den svarta från Nya Zealand och den gråaktiga från Dalälven.
   Ken Sato applicerar sanden på duken genom att använda lim och
pensel.
   - Det gäller att bli vän med sanden, berättar han.

Ida Svedlund