Ken Sato

Katalogen ”Avesta Art 2006 –Rymd. Rytm. Rum.”

   - Mina tecken dansar fram, gestaltar känslor och ögonblick, saknar
bokstavlig betydelse. Naturen själv bidrar med nyanser genom sandens
eget språk. I poetisk rymd finns behov av pauser – andrum. Också
tomrummen – runt tecknen och mellan konstverken – har därför sin
betydelse.

Ken Sato anknyter i sitt konstnärliga skapande ofta till kalligrafin. Han är
född och uppvuxen i Japan och skolades som barn i kalligrafins konst.
Att skriva skönhet är kalligrafins urspringliga väsen, men den unge Ken
Sato erfor att skapandets lekfulhet och konstnärlighet stängdes av
traditionstyngda dogmer. Han lämnade Japan, först för USA och sedan
för Sverige. 1966 kom han till Stockholm, där han verkar som konstnär
med både verklighet och dröm i fokus. Hans kalligrafi är helt abstrakt.

   - En littererär text har sin rytm. På linjen med bokstäver finns också
mellanrum och punkter. Jag formar bilder med kalligrafisk klang, som
vill inbjuda till eftertanke. Var har jag varit, vad hände där? Vart är jag
på väg? Livet är inte ett ständigt flöde av händelser. Livet har sina vilo-
stunder, som ger perspektiv. Till faktiska erfarenheter behöver vi lägga
fantasins erbjudanden.
   - Under hela mitt konstnärliga liv har jag arbetat med olika uttrycks-
former och med olika arbetsmaterial. Mina tankar är inte statiska – jag
vill arbeta fritt, expressivt, koncentrerat och rytmiskt i min konst.

Redan 1981 började Ken sato sitt experimenterande med sand i
konstverk. I bonde- och bergslagsbygder runt Sala, där Ken Sato och
hans familj har sommarhus, samlade han sand av skilda kulörer och
olika kornstorlek att forma kalligrafiskt. Efter drygt tio år tog ett mer
systematiskt samlande vid, och genom egna och vänners resor rymmer
hans sandbank nu all jordens fägring av sands färg och form. Sandkonst
där varje korn har naturlig nyans i behåll, är Ken Satos signum.
   Ken Satos konst visas i hela Sverige och i Japan. Inte utan bävan lät
han den poetiska, abstrakta kalligrafin möta det moderna Japan, som
visade sig vara öppet för att se hur sanden – som stumt material – ger
livgivande ljus i konstverk som med distans tolkar traditionen.
   Ken Sato är född 1946 i Numazu i Japan.

Karin Perers