Mjuka danser i svensk sand

På stan, Dagens Nyheter, Stockholm, 1995-09-15

"SAND DANS" kallar japanske konstnären Ken Sato sin utställning på
Galleri Grå. Hans sanddanser är utförda med sand från olika delar i
Sverige. Han har också objekt i sten och eget handgjort papper, som
konstnären återskapat ur sina kasserade "tuschdanser".

På Stan orienterar sig om Satos utställning - den första på sex år - i
hemmet på Malmgårdsvägen med utsikt över Sofia kyrka. På väggarna
hänger hans realistiska oljor från 70-talet. Det nordiska ljuset dominerar
den nyanländes sinne. Men sedan tar teckenkonsten med tydliga
japanska rötter över.

- Jag måste bort från hierarkin i Japan, motiverar han sin ankomst hit
1966 efter en tid i USA. Som femte barnet i en familj i Numazu fick han
en fri uppfostran nog för att ge sig i väg. Mamma var hans lärare i
kalligrafi.

- Atmosfären är mänskligare ock öppnare här, slår han fast. Svensk
hustru, barn och barnbarn och sommarställe i Sala har rotat denne
japanske artist i den svenska sanden.

Att Ken Satos bakgrund tillför vår kultur något väsentligt betonar
Kulturhuvudstadensdirektören Beate Sydhoff, konstnären Rune Jansson,
intendenten Sören Engblom och geofysikern Leif Eriksson i programmet.