Med snabb penselföring

Borås Tidning, 1991-02-17


Ken Sato, japan, sedan 1966 verksam i Sverige, behärskar tekniken
till fulländning. Ur kalligrafin föds hans mångbottnade konstverk
Tuschdanser. I dem möts tecken och tid i personliga abstraktioner av
omedelbart fängslande uttrycksfullhet.
   Någon har sagt, att Sverige och Japan möts i en smak för disciplin
och återhållsamhet i det konstnärliga uttrycket. Satos utsökta,
reserverade bilder bär syn för sägen. Svärtan i den snabba linjen.
Kornigheten, när färgen tryter i den breda penseln. Stråk av det
outtalade i perfekta bågar. Enkelheten i en form. Uttrycksfullheten i det
oavslutade. Pulsen i en hejdad rörelse. Hela tiden arbetar betraktarens
fantasi vidare in under det outsagda. Satos Tuschdanser är en ytterst
njutbar balett.
   Tecken som tecken. I naturen är de många och mångtydiga. Här
finns två objekt som i sin sublima enkelhet tar andan ur mig. Det ena är
en pelare av 150-årigt stenpäronträ, oljad till varmt ockra, där naturens
ådring uppför sin egen tuschdans. Den toppas av lager av handgjort
papper i gråskalans alla nyanser med inslag av svagt rosa. På denna
kvadrat, som liknar ett utsnitt ur ett skifferbrott, vilar en svensk sten,
där grafitgrå ådring tecknar sin egen kalligrafi mot en skrovlig vit yta.
   Det andra tar hjälp utifån. På en rad uppställda kinesiska diskborstar
av utskuren bambu vilar en väl nött, brunoljad bräda. På denna en enda
fjäder av pärlhöna. Ovanför hänger en dansande akrobat, utskuren ur
en upphittad trädrot, en flygande abstraktion.

/…/.

BRITA ORTADIUS