Fantasifulla infall och sval poesi

Svenska Dagbladet, 1995 -09-23


Ken Sato, bördig från Japan men bosatt sedan länge i Sverige, förvaltar
väl den östasiatiska bildtraditionen. Med suverän handens skicklighet
behärskar han kalligrafins finesser - den naturlighet i tecknets
återgivning, där så mycket av estetiskt och andligt döljer sig. Sanden
som material låter han spela en huvudroll, närheten till den japanska
trädgården ger sig när han låter några sandhögar beteckna svenska
landskap. Fyndigt, om än inte så originellt.

Betydligt intressantare blir han, när han penslar ut lim på pappersytor
och bästa spontanistiskt kontrollerad anda strör på med lätt kornig sand
- ett stänk poetiserad natur.


Stig Johansson