”Ken Sato”

Katalogen till utställningen på Japanska Galleriet, 1987


Det slår mig att Kens bilder ofta är en lång följd av bearbetning som leder
fram till renodlade förenklingar, ytterst till magiska former eller helt enkelt
till kalligrafiska tecken. Utgångspunkten finns för det mesta i naturen –
i landskapet ofta i det geologiska landskapet. Det kan vara sprickor och
strukturer i berggrunden, i ett enstaka stenblock eller i sand. Som jag ser
det vill Ken renodla naturens sätt att tala till oss. I sin konst bearbetar han
detta förhållande mellan naturen och människan och hjälper åskådaren att
ana naturens närvaro i kalligrafin, och därmed också i varje skriven text.

Leif Eriksson
Geofysiker vid Sveriges Geologiska Undersökning.