Koncentration och lätthet

Ystads Allehanda, 1999-08-20


Ken Sato kom till Sverige 1966 från Japan via ett år i USA. Han bor i
Stockholm och har sommarhus och ateljé i Sala.
   Han har under de första åren i Sverige systematiskt studerat och
arbetat sig genom den västerländska konsten. Men det kulturella arvet
från Japan fanns kvar. Sedan barnsben övade han kalligrafi – ett sätt att
”måla” skrivtecken under disciplinerade och koncentrerade former.
   Han anser sig själv vara starkt påverkad av den svenske konstnären och
sufisten Ivan Aguéli som hyllade själva skapelseakten, själva målandet
som en gudomlig handling. Konstnären är obetydlig och endast ett
verktyg för skapelsen
   Numera, och sedan många år, har Ken Sato återvänt till sitt ursprung.
Bilderna på Galleri JHB är lätta att förknippa med österländsk konst.
   De ser, vid en hastig blick, ut som kalligrafi men är det inte. Ken Sato
målar inga skrivtecken, eller tecken överhuvudtaget, som betyder något i sig.

Han söker efter ett resultat som består av koncentration och lätthet;
bilden av en fjäder som svävar i luften.
   För Ken Sato handlar det om att försätta sig i ett tillstånd av
koncentration utanför vår vanliga verklighet, en inre stillhet som låter
handens rörelse forma och skapa bilder som flödar obehindrat och
medvetet ur hans omedvetande.
   Det är få bilder som får fortsätta existerar efter ett arbetspass. Ken
Sato är oerhört krass i sitt urval av färdiga bilder.
   På Galleri JHB visar han några av sina med rätta berömda sandmålningar.
Han använder olika sorters sans, från olika öknar och stränder världen över,
om färg – blandade med olika bindmedel ger de en säregen lyster och yta
som inte går att frambringa på annat sätt.
   Ken Satos bilder är meditationer och ögonblick som vi sällan eller
aldrig ser eller känner.
   Håkan Blomkvist fortsätter geoss fantastik, ovanlig och märklig konst.
Se Ken Sato. Hai!

Robert Dahlström