Motvalls eller medströms:

om konstkritik och integritet ( av Anna Brodow )

Föredrag hållet av Anna Brodow under programpunkten ”Nyfiken på…”
på Liljevalchs den 3 september 2003.


/…/.

Inför ett annat konstverk i Mariestads domkyrka funderade jag kring
reflexioner av olika rum och olika tider i ett och samma verk. Ken Sato,
en japan bosatt i Stockholm, hade under orgelläktaren gjort ett litet
altare av naturmaterial.

Konstverket bestod av en sockel av gammalt päronträ, en brunt
handgjorda papper och en sten. Det vackert ådrade träet hade en
sammetsmjuk yta, pappren var mjuka med en lite torrare, konigare känsla
och stenen var ohuggen men mjukt rundad. Mitt på den ljust grå stenen
gick en svart åder med några röd-bruna fläckar bredvid. Precis de färger
som fanns i stenen togs upp i de handgjorda och rivna pappren.

Vilka rum av tankar, erfarenheter, känslor, tillfälligheter och bergen där
den vackert ådrade stenen hittades? Eller kanske långt tidigare,
i minnena av barndomens japanska trädgårdar? Kanske var rummet det
mödosamma arbetet att lära sig forma skrifttecken på papper?

   I Mariestad 1995 stod ett litet altare som var en syntes av olika tider och
olika handlingar, samtidiga med varandra och skiktade som lagren i ett
wienerbröd. Alla dessa erfarenheter och tillfällen bildade det sammansatta
rum som långt senare, vid en bestämd tidpunkt och på en bestämd plats,
var konstverkets rum.

/…/.