Sandmålningar och kalligrafier av Ken Sato

JHB förlag och galleri, aug-1999


Den i Japan födde konstnären Ken Sato, bosatt och verksam i Sverige
i snart trettiofem år, visar på denna utställning sandmålningar och
kalligrafiska tuschmålningar på papper.
   I den Japanska traditionen betraktas kalligrafin som den högsta av
konstnärliga uttrycksformer – i handens och penselns rörelser skrivs nuet,
ögonblicket, med det svarta tuschet på det tomma (oändliga) arket av
papper med tecken som samtidigt är bokstav och bild, dikt och målning.
Men Ken Satos tecken är ”befriade” från betydelsen, den djupa kontakten
med den europeiska konsten, som han tillägnat sig, har gjort honom ”fri”
att låta erfarenheterna från två skilda kulturer, paradoxer och
olikheter, oordning och ordning, mötas i verk som samtidigt uttrycker
både stillhet och rörelse.

Sandmålningarna, som också har kalligrafisk karaktär, är gjorda med sand
av olika färgnyanser och av olika kornighet från de mest skilda platser
i världen som t.ex. Maldivernas ljusa vita, Saharas guldockratonade,
Skillinges mörka, nästan svarta...
   Sand är samtidigt flyktig och fast, den drivs iväg av vatten och vind,
den är det fasta nedbrutet, klippan, stenen, men ju också ett byggmaterial.
I sandmålningarna förenas det flyktiga och det påtagliga – det materiella,
det taktila, förenar sig med impulsen, med rörelsen.

Håkan Blomkvist