Mästare på skönskrift

Vestmanlands Läns Tidning, 1998-03-21


Kalligrafi, skönskrift, som i Japan anses vara den högsta konsten, ställer
stora krav på sina utövare.
   Ken Sato började öva sig i denna konstart redan som barn, hemma i
japanska Numazu för drygt 40 år sedan. Genom att skriva av de förlagor
som mästarna lägger fram övas samspelet mellan handens rörelser,
pappret, tuschen och sinnesnärvaron.
   Nyanserna återger minsta skiftning i anslag, uppmärksamhet och
utförande.
   Konstnären Ken Sato, som bor i Sverige sedan 30 år tillbaka och
tillbringar somrarna i ett rött trähus med vita knutar i Salatrakten, lockades
av kalligrafins uttrycksfullhet men stöttes bort av de auktoritära dragen i
hemlandets kalligrafitradition.
   När han i dag öppnar en utställning med tuschmålningar, sandtavlor och
oljor, allt som allt 35 verk, på Aguéli museet i Sala nyttjar han sin
konstnärliga frihet till att skapa oläsliga tecken, fantasitecken med egna
rytmer vars innehåll skapas i mötet med åskådarens öga.
   Rytmens vikt understryks av den röda namnstämpeln med åtföljande
namnteckning som utgör en extra accent i bilden.
   Rytmens vikt understryks av den röda namnstämpeln med åtföljande
Namnteckning som utgör en extra accent i bilden.
   Luftigt och fjäderlätt är också anslaget i det senaste verket, en sandtavla.
En teknik som Ken Sato återvänt till under 90-talet. I ateljén i Bredäng
sorteras sanden efter kornighet och färg. Ljus, vit sand från Maldiverna
och Indiska oceanen bryts mot mörk, nästan svart från Skillinge och mer
ljusbrun sand från Uttersberg och Monets trakten i Giverny norr om Paris.
   Bakgrunden är betydelsefull, så viktig att Ken Sato ibland väljer att göra
sitt papper själv i sommerateljén i Sala för att kunna tona fram exakta
nyanser till underlaget för sina kalligrafiska fantasitecken.
   Kasserade papper med åtföljande tecken används för övrigt i de
installationer som Ken Sato gjort utifrån de stenar och tyngder han tidigare
använt för att pressa pappren.
   Ken Satos utställning, som rymmer verk gjorda från mitten av 70-talet
och framåt, pågår till 5 april.

KERSTI BERGOLD